Skip links

Talks English

SẢN PHẨM ĐANG KINH DOANH

 • Tiếng anh theo nhóm 5 bạn tại quán cafe.
 • Quy mô: Bắc Trung Nam: 1000 điểm dạy.
 • Học phí: 90,000 vnd/ buổi học
 • Độ tuổi: Từ 20 tới 40 tuổi
 • Quy mô thị trường: 1 triệu
 • Hình thức kinh doanh: Chia sẻ mặt bằng với quán cafe hiện có.
 • Kinh doanh hiện tại: 15 chi nhánh tại Biên Hoà, HCM đã phục vụ hơn 4000 học viên.
 • 8. Doanh thu mong muốn: 1 tỷ/ tháng từ năm 2023

SẢN PHẨM ĐANG KINH DOANH: ONLINE 1 KÈM 1

 • Tiếng anh online 1 KÈM 1:
 • Quy mô: Học viên cả nước
 • Học phí: 80,000 vnd/ buổi học – 30 phút
 • Độ tuổi: Từ 20 tới 40 tuổi
 • Quy mô thị trường: 2 triệu
 • Hình thức  học: Giáo viên Việt Nam 70%, giáo viên Phillipines 30%.
 • Kinh doanh hiện tại: 800 học viên
 • Doanh thu mong muốn: 2 tỷ/ tháng từ năm 2023.

SẢN PHẨM: ONLINE 1 KÈM 2 CHO TRẺ EM – SẼ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2023

 • Tiếng anh online 1 KÈM 2:
 • Học phí: 80,000 vnd/ buổi học – 60 phút
 • Độ tuổi: Từ 8 tới 15 tuổi
 • Quy mô thị trường: 2 triệu
 • Hình thức  học: Giáo viên Việt Nam 70%, giáo viên Phillipines 30%.
 • Kinh doanh hiện tại: Chưa triển khai
 • Doanh thu mong muốn: 500 triệu/ tháng từ tháng 3/2023.

QUY MÔ NHÂN SỰ TALKS ENGLISH CẬP NHẬT 8/2022

 1. 1. CEO
 2. 2. CTO + team IT: tổng 5 bạn
 3. 3. CHO + team HR: tổng 3 bạn
 4. 4. COO + team Ops: tổng 4 bạn
 5. 5. Marketing Manager + team:  tổng 3 bạn
 6. 6. Cố vấn giáo trình: 1 bạn
 7. 7. Đội ngũ kiểm soát lớp học: 6 bạn
 8. 8. Đội ngũ giáo viên Việt Nam 70 bạn, đội ngũ giáo viên Phillipines 30 bạn.
 9. Tổng nhân sự hiện tại Tallks English toàn thời gian và bán thời gian là 130 bạn.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐANG SỬ DỤNG.

1. CRM chăm sóc khách hàng, tự xây dựng.

2. Tháng 9/2022 hoàn thành APP Talks chăm sóc học viên đang học.