Skip links

Sản xuất rác thải nhựa thành gạch ngói

SẢN XUẤT GẠCH TỪ RÁC THẢI NHỰA

Thực trạng rác thải nhựa:

Ở Việt Nam mỗi năm thải ra khoảng 1,800,000 tấn rác thải nhựa. Tuy vậy chỉ có khoảng 20% được thu hồi và tái chế. “Nguồn Bộ Công Thương 15/10/2021”. Vậy 80% còn lại tức 1,440,000 tấn sẽ đi về đâu?

Giải pháp:

Chúng sẽ được thu hồi và tái chế thành gạch ngói để tái sử dụng trong xây dựng, hạ tầng giao thông, nhà máy,… góp phần hạn chế thải ra môi trường và giảm sử dụng tài nguyên hóa thạch.