Skip links

NetQuas Softech Sdn. Bhd.

Một thành phố thông minh sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động. Chúng tôi từng nghĩ, việc này phải do chính phủ khởi xướng, chính phủ phải cung cấp cơ sở hạ tầng dựa trên công nghệ trước. Nhưng cuối cùng, các doanh nghiệp địa phương vẫn khó được số hóa, người dân vẫn sống trong những ngày cũ.

Chúng tôi cung cấp giải pháp từ dưới lên – trước hết là số hóa cộng đồng. Chúng tôi nuôi dưỡng thương mại điện tử địa phương, chúng tôi hỗ trợ giao hàng tại địa phương, chúng tôi số hóa các chủ doanh nghiệp, chúng tôi liên kết cộng đồng.

Chúng tôi tạo ứng dụng cho chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sử dụng ứng dụng của họ để phục vụ khách hàng thường xuyên. Sau đó, chúng tôi liên kết tất cả các chủ sở hữu doanh nghiệp với nhau để tạo thành liên minh bằng cách sử dụng “Phần thưởng chéo” và “Liên minh người bán”. Cuối cùng, chúng ta hình thành một thành phố thông minh từ kỷ nguyên 5G.

Founder:

Ông Kong là một doanh nhân nối tiếp, ông đã tham gia phát triển hệ thống lớn cho ngân hàng, đài truyền hình và hệ thống chính phủ khi còn ở Đài Loan. Ông đã tạo ra 2 nền tảng đặt phòng trực tuyến phục vụ cho du lịch địa phương và kỳ nghỉ trên du thuyền của Malaysia – loại đầu tiên của nó ở Đông Nam Á.