Skip links

Delyva

Delyva giúp các doanh nghiệp eCommerce và qCommerce tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi giao hàng, mở rộng quy mô nhanh và giữ chân nhiều khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu và các chiến lược chuyển phát của các nhà cung cấp dịch vụ một cách đa dạng. Sứ mệnh của Delyva là giúp mọi người có trải nghiệm tốt hơn và dễ dàng hơn khi sử dụng các dịch vụ chuyển phát