Skip links

Career Hackers

Career Hackers tạo ra mô phỏng nghề nghiệp ảo giúp các công ty đa quốc gia tìm kiếm nhân tài toàn cầu, xây dựng thương hiệu cá nhân cho các nhà tuyển dụng, đánh giá những ứng viên tiềm năng. Chúng tôi hiện có mặt tại hơn 150 quốc gia với 100.000 ứng viên.