Skip links

Asymmetric Security Limited

Công ty mới của chúng tôi đã được nhận vào chương trình STEP của Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông mà từ đó chúng tôi đã tốt nghiệp vào năm 2021.

Hệ thống kiểm soát truy cập tiên tiến của chúng tôi mở rộng khả năng, cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo niềm tin rằng tài sản quý giá, tài nguyên và con người được bảo đảm và bảo vệ. Các giải pháp kiểm soát truy cập tốt nhất trong lớp của Asymmetric cho phép:

  • Quyền truy cập đáng tin cậy, dành cho đúng người vào đúng thời điểm.
  • Môi trường an toàn cho nhân viên, du khách và nhà thầu.
  • Sự tiện lợi của người dùng và tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua các giải pháp di động, tích hợp.
  • Tăng khả năng hiển thị, với chức năng giám sát thời gian thực và kiểm soát chi phí.
  • Bảo vệ đầu tư thông qua các giải pháp có thể mở rộng, hướng tới tương lai.
  • Yên tâm, với chuyên gia, hỗ trợ từ khái niệm đến triển khai được cá nhân hóa.
  • Kiểm soát truy cập trong đám mây.

Cơ sở khách hàng của chúng tôi: Ngân hàng & Tài chính, Tư pháp hình sự, Phòng thủ, Chính quyền, Năng lượng, Doanh nghiệp & Công ty, Chăm sóc sức khỏe, Vận chuyển.

Thay thế công nghệ cảm biến tiên tiến cho con người tạo ra mức độ bảo mật vật lý vượt trội hơn rất nhiều.