Timeline: 05/11/2021

8:00 - 9:00

Đón khách

Guest welcome
9:00 - 9:15

Phát biểu từ đại diện BTC

Welcome speech from BSSC
9:15 - 11:00

Vòng thi Chung kết của TOP 05 bảng Quốc tế - Startup Wheel 2021

Final stage - TOP 05 International Track - Startup Wheel 2021
11:00 - 13:30

Nghỉ trưa

Lunch
13:30 - 14:00

Đón khách

Guest welcome
14:00 - 14:15

Phát biểu từ đại diện BTC

Welcome speech from BSSC
14:15 - 16:30

Vòng thi Chung kết của TOP 10 bảng Việt Nam - Startup Wheel 2021

Final stage - TOP 10 Vietnam Track - Startup Wheel 2021
16:30 - 17:00

Giải lao

Short break
17:00 - 18:30

Lễ Trao giải Startup Wheel 2021

Award Ceremony Startup Wheel 2021