Skip links

Smart VieLinKit

Smart VieLinKit là dự án khởi nghiệp từ năm 2020, gồm các trí thức Việt trong lãnh vực giáo dục và công nghệ. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ giáo viên và phụ huynh tạo hứng thú học tập và phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân của học sinh tiểu học (từ 5 – 10 tuổi) thông qua các dụng cụ học tập cơ bản, đơn giản mà hiện đại, không phân biệt nơi sinh sống và ngôn ngữ của học sinh. Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ được giáo dục các kỹ năng cơ bản cần thiết, là hành trang cho các em trên hành trình hội nhập quốc tế, gồm – Tri thức nền tảng về Toán, Ngôn ngữ, Tự nhiên & Xã hội, Y tế & Sức khỏe. – Kỹ năng học hỏi và đổi mới, sáng tạo Xin mời quý vị đến và xem!

1. Khối VieLinKit
2. Bảng VieLinKit
3. Bộ thẻ hàng trăm VieLinKit
4. Bộ khối VieLinkit 330 – 798 viên 5.
Bộ hình hình học phẳng VieLinKit
6. Bộ hình khối VieLinKit
7. Đồng hồ
8. Thước dây
9. Bàn cờ
10. Cờ quốc tế (cờ vua)
11. Xúc xắc
12. Cờ giao thông “Ai nhanh hơn”
13. Bộ chữ in / tem hình tự dán
14. Tóm tắt kiến thức Toán Lớp Một
15. Tóm tắt kiến thức Tiếng Việt Lớp Một