Skip links

Loosely Coupled Technologies Sdn Bhd

“Khi bạn có một cái búa, mọi thứ trông giống như một cái đinh”, có lẽ công nghệ giống như một cái búa đối với tôi; khi nào tôi gặp vấn đề kinh doanh, tôi cố gắng giải quyết vấn đề đó bằng công nghệ. Tôi tin rằng công nghệ có thể tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Tiếp cận với công nghệ thích hợp có thể cho phép các doanh nghiệp mở rộng quy mô và cạnh tranh trên thị trường mở trong một sân chơi bình đẳng, nơi sản phẩm và dịch vụ tốt nhất sẽ chiến thắng và cuối cùng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Với sự xuất hiện của AI và Phân tích dữ liệu, thông tin chi tiết về người tiêu dùng, công nghệ bán hàng và tự động hóa có thể thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa người khổng lồ và người chơi nhỏ. Với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho tất cả mọi người, chúng tôi đã thành lập Loosely Coupled Technologies vào đầu năm 2017 để chuyển đổi các doanh nghiệp để thành công liên tục trong không gian kỹ thuật số.

Tôi có hơn 14 năm kinh nghiệm điều hành các Công ty Công nghệ tập trung vào doanh nghiệp và ngành viễn thông trên khắp Nam Á và Nam Á. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình khi còn là sinh viên Đại học Kỹ thuật vào năm 2004, công ty được định giá 62,5 triệu USD vào năm 2016.