Skip links

Dtonic Corporation

Dtonic là công ty được spin-off từ Công ty xe hơi Hyundai, chuyên cung cấp các giải pháp về big data, công nghệ xử lí big data theo không gian và thời gian. Dtonic đang mở rộng sang thị trường Việt Nam với sản phẩm D.Eview, một giải pháp nhãn dán điện tử thông minh kết hợp với big data.