Skip links

Ally Logistics Integrators Pte. Ltd (Luwjistik)


Được thành lập vào năm 2021, Luwjistik cung cấp nền tảng phần mềm như một dịch vụ cung cấp tích hợp API cho các công ty hậu cần để kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ dặm đầu tiên, thông quan và dặm cuối mà họ lựa chọn tại các thị trường xuyên biên giới và theo dõi từng giao dịch để hoàn thành

Ví dụ: nền tảng này sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần ở Indonesia muốn vận chuyển đến Singapore, Malaysia và Việt Nam liên kết với các công ty thông quan và giao hàng chặng cuối ở các quốc gia tương ứng, sau đó sẽ hoàn tất quá trình giao hàng.

Với một cổng API thống nhất duy nhất, khách hàng của chúng tôi có thể kết nối, thiết kế và xây dựng chuỗi cung ứng Thương mại điện tử xuyên biên giới của riêng họ thông qua nền tảng của chúng tôi.

Luwjistik đã phát triển công nghệ để cho phép các công ty hậu cần này tăng khả năng hoạt động và khuyến khích họ làm việc với nhau.

Hiện tại, công ty khởi nghiệp của chúng tôi đang tạo ra một cộng đồng hoặc liên minh ảo toàn cầu để các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hình thành quan hệ đối tác hoặc hợp tác mà họ có thể chưa bao giờ hình dung. Chúng tôi tin rằng cộng đồng hợp tác này sẽ thay đổi cách thức hoạt động của ngành và làm cho nó bền vững hơn về lâu dài.

Cung cấp sản phẩm:
Trên nền tảng này, khách hàng phải nhập điểm đến giao hàng và dịch vụ được yêu cầu, điều này sẽ đưa ra danh sách các đồng nghiệp hậu cần sẵn sàng đáp ứng dịch vụ được yêu cầu. Sau đó, khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều đối tác và trao đổi trực tiếp với họ. Điều này mang lại cho khách hàng sự linh hoạt và tự chủ để đưa ra các quyết định quan trọng.

Nền tảng của chúng tôi cũng có các tính năng khác như máy tính nút, tính năng phân bổ tải và công cụ hỗ trợ bởi AI đưa ra các đề xuất về đối tác mạng và chiến lược giá cả. Mục đích là xây dựng một giải pháp doanh nghiệp cho các công ty logistics.