Skip links

Đăng ký tham dự

Khi check-in bạn sẽ nạp 50.000đ vào tài khoản định danh bằng mã QR code – dùng số tiền đó để đầu tư cho các dự án mà mình yêu thích trong sàn. Số tiền không hoàn trả lại bằng tiền mặt

[weforms id="21553"]